Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak KoninOSK Wawrzyniak Nauka Jazdy Konin Turek Koło Słupca - Szkolenia Okresowe

Szkolenia Okresowe

KTO?
kierowcy wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz ocób lub rzeczy), którzy uzyskali prawo jazdy: kat. C do 10.09.2009 roku (włącznie), kat. D do 10.09.2008 roku (włącznie).

KIEDY?
zgodnie z ustawą co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzaleznione od daty i kategorii prawa jazdy, co przedstawiają ponizsze tabele:

 Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. C1, C, C1+E, C+E (patrz rybryka 10 na rewersie prawa jazdy)Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (patrz wpis w rubryce 12 na rewersie prawa jazdy) 
 do 31 grudnia 1980 r.do 10 września 2010 r.
 od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.do 10 września 2011 r. 
 od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.do 10 września 2012 r. 
 od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.do 10 września 2013 r. 
 od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.do 10 wreśnia 2014 r. 
Tabela nr 1 - dotycząca przewozu rzeczy


 Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. D1, D, D1+E, D+E (patrz rybryka 10 na rewersie prawa jazdy) Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (patrz wpis w rubryce 12 na rewersie prawa jazdy) 
 do 31 grudnia 1980 r. do 10 września 2009 r.
 od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. do 10 września 2010 r.
 od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. do 10 września 2011 r.
 od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. do 10 września 2012 r.
 od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. do 10 września 2013 r.
Tabela nr 2 - dotycząca przewozu osóbDOKUMENTY  POTRZEBNE  DO  ZAPISANIA  SIĘ  NA  SZKOLENIE  OKRESOWE:

  1. Wypełnione zgłoszenie na kurs (do pobrania ze strony lub z sekretariatu ośrodka).
  2. Dowód osobisty.
  3. Prawo jazdy.
  4. Opłata

Po odbytym szkoleniu (35 godzin) kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji (oryginał + kopia) i udaje się na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Wszystkie dokumenty wraz ze zdjęciem składa w swoim wydziale komunikacji (w urzędzie miasta lub gminy) w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy (wymiana dokumentu).