Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak KoninOSK Wawrzyniak Nauka Jazdy Konin Turek Koło Słupca - Kwalifikacje Wstępne

Kwalifikacje Wstępne

KTO?
Osoba, któa chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym, ale dopiero niedawno zdobyła uprawnienia do kierowania pojazdami (lub jest w trakcie kursu na prawo jazdy).

KIEDY?
Gdy dany kandydat na kierowcę zawodowego zdobył  prawo jazdy: kat. D (autobusy) po 10 września 2008 roku, kat. C (sam. ciężarowe) po 10 września 2009 roku.

Podział na odpowiedni kurs Kwalifikacji Zawodowej ze względu na wiek przedstawia poniższa tabela:

 RODZAJ KWALIFIKACJIWIEK 
 Kwalifikacja wstępna (280 godzin)- na kategorię C i C+E do 21 roku życia

- na kategorię D i D+E do 23 roku życia 
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin)- na kategorię C i C+E powyżej 21 roku życia

- na kategorię D i D+E powyżej 23 roku życiaDOKUMENTY  POTRZEBNE  DO  ZAPISANIA  SIĘ  NA  KWALIFIKACJĘ:

  1. Wypełnione zgłoszenie na kurs (do pobrania ze strony lub z sekretariatu ośrodka).
  2. Dowód osobisty.
  3. Prawo jazdy.
  4. Badania: lekarskie i psychologiczne.
  5. Opłata


Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji. Wszystkie dokumenty wraz ze zdjęciem składa w swoim wydziale kompunikacji (w urzędzie miasta lub gminy) w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Dokument ważny jest przez 5 lat, po tym okresie każdy musi ukończyć Szkolenie Okresowe (35 godzin).